Etikettarkiv: Roland Berger

Automatiserade fordon och landsbygden

Roland Bergers nya rapport lyfter fram rollen för automatiserade fordon i landsbygden [1].

Dagens forskning och utveckling fokuserar mycket på mobilitet i tätbebyggda områden. Landsbygden hamnar ofta utanför och landsbygdsinvånare isoleras ofta på grund av brist på kollektivtrafik.

Automatiserade fordon kan fylla tomrummet och utgöra ett viktigt bidrag till mobilitet och livskvalitet på landsbygden. Dessutom erbjuder landsbygden en unik möjlighet för företag att utveckla och testa teknik och tjänster på tystare och mindre trafikerade vägar: We believe that autonomous driving in rural areas will create enormous opportunities for stakeholders, be they automotive companies, local authorities, national governments or others.

Här är hela rapporten.

Källor

[1] Roland Berger. AUTONOMOUS VEHICLES BREATHE NEW LIFE INTO RURAL COMMUNITIES. 2018-03 Länk

Prislappen på självkörande lastbilar

Enligt en ny studie från Roland Berger kommer teknologin som behövs för att göra lastbilar helt självkörande att medföra en prisökning på 23 400 dollar [1, 2]. Ungefär 15 % av den här ökningen kommer att vara på grund av hårdvarukostanden, medan resterande 85 % härleds till mjukvarukostanden. För att åkerier ska kunna klara av den här ökningen kommer statligt stöd att behövas. Detta eftersom vinsterna med automation inte kommer vara tillräckligt stora för åkerierna för att skapa tillräcklig stor drivkraft.

Vidare förklarar studien att automatiseringen kommer ske stegvis och att det dyraste steget blir att uppnå s.k. villkorlig automation (nivå 3 enligt SAE automationsskala) som möjliggör konvojkörning och automatiserad körning i vissa motorvägssituationer. Det här steget kommer att innebära en prisökning på 6 200 dollar, men det är en kostnad som åkerierna borde kunna ”ta igen” genom bränslebesparingar och reducerad antal olyckor.

Studien påpekar också att tidsaspekter för introduktion av automatiserade lastbilar på marknaden är till en stor del beroende av utvecklingen av lagar och regler. Ansvarsfrågan är ett typiskt exempel på detta.

Källor

[1] Roland Berger. Automated Trucks: The next big disruptor in the automotive industry? 2016-04 Länk

[2] Kilcarr, S., Fleet Owner. New study focuses on timeline and cost of autonomous trucks. 2016-04-05 Länk

Roland Berger förutspår

Konsultföretaget Roland Berger har nyligen publicerat en studie där man försökt förutsäga framtida trender inom transportsektorn [1].

Studien visar bl.a. att automatiserade, uppkopplade och delade fordon kommer att möjliggöra Mobility-on-Demand, som går ut på att man istället för att äga ett fordon kan vid behov beställa önskad transport.

Små fordon (pods) kommer att slå igenom och reducera antalet privatägda fordon.

Den amerikanska fordonsflottan kan komma att reduceras med hela 49 miljoner fordon. I princip kommer behovet för en andra bil i en typisk amerikansk familj att försvinna. Istället för att investera i två bilar kommer familjerna att kunna satsa på att köpa en premiumbil.

Källor

[1] Roland Berger. When automated driving, shared mobility and connectivity converge, they will have a profound impact on vehicle production, ownership and usage as we know them today – creating a new automotive reality in the US. 2015-02-25 Länk