Prislappen på självkörande lastbilar

Enligt en ny studie från Roland Berger kommer teknologin som behövs för att göra lastbilar helt självkörande att medföra en prisökning på 23 400 dollar [1, 2]. Ungefär 15 % av den här ökningen kommer att vara på grund av hårdvarukostanden, medan resterande 85 % härleds till mjukvarukostanden. För att åkerier ska kunna klara av den här ökningen kommer statligt stöd att behövas. Detta eftersom vinsterna med automation inte kommer vara tillräckligt stora för åkerierna för att skapa tillräcklig stor drivkraft.

Vidare förklarar studien att automatiseringen kommer ske stegvis och att det dyraste steget blir att uppnå s.k. villkorlig automation (nivå 3 enligt SAE automationsskala) som möjliggör konvojkörning och automatiserad körning i vissa motorvägssituationer. Det här steget kommer att innebära en prisökning på 6 200 dollar, men det är en kostnad som åkerierna borde kunna ”ta igen” genom bränslebesparingar och reducerad antal olyckor.

Studien påpekar också att tidsaspekter för introduktion av automatiserade lastbilar på marknaden är till en stor del beroende av utvecklingen av lagar och regler. Ansvarsfrågan är ett typiskt exempel på detta.

Källor

[1] Roland Berger. Automated Trucks: The next big disruptor in the automotive industry? 2016-04 Länk

[2] Kilcarr, S., Fleet Owner. New study focuses on timeline and cost of autonomous trucks. 2016-04-05 Länk