Alternativa testmetoder behövs

För att bevisa att automatiserade fordon är helt säkra skulle det krävas hundratals miljoner, och i vissa situationer till och med hundratals miljarder, körda kilometer i verklig trafik visar en ny studie från RAND [1]. Detta tyder på vikten av alternativa testmetoder som kompletterar tester i verklig trafik. Exempel på sådana metoder inkluderar accelererad provning, virtuella tester, simuleringar, matematisk modellering, sceneriotestning och pilotstudier.

RAND är en icke-vinstdrivande forskningsorganisation och studien har bekostats av filantropiska donationer.

Källor

[1] Rand News Releases. Autonomous Vehicles Cannot Be Test-Driven Enough Miles to Demonstrate Their Safety; Alternative Testing Methods Needed. 2016-04-12 Länk