Automatiserade fordon och landsbygden

Roland Bergers nya rapport lyfter fram rollen för automatiserade fordon i landsbygden [1].

Dagens forskning och utveckling fokuserar mycket på mobilitet i tätbebyggda områden. Landsbygden hamnar ofta utanför och landsbygdsinvånare isoleras ofta på grund av brist på kollektivtrafik.

Automatiserade fordon kan fylla tomrummet och utgöra ett viktigt bidrag till mobilitet och livskvalitet på landsbygden. Dessutom erbjuder landsbygden en unik möjlighet för företag att utveckla och testa teknik och tjänster på tystare och mindre trafikerade vägar: We believe that autonomous driving in rural areas will create enormous opportunities for stakeholders, be they automotive companies, local authorities, national governments or others.

Här är hela rapporten.

Källor

[1] Roland Berger. AUTONOMOUS VEHICLES BREATHE NEW LIFE INTO RURAL COMMUNITIES. 2018-03 Länk