Robotstyrda Volvo-lastbilar för testning av säkerhetssystem

Videoserien Trucks Anatomy med journalisten Peter Sundfeldt har besökt testbanan AstaZero och fått se hur Volvo Trucks testar sin kollisionsvarning med nödbroms. Detta görs med hjälp av en ny testmetod där lastbilen körs av en robot.

Exakta testresultat är viktiga för utvecklingen av aktiva säkerhetssystem och genom att använda robotar i stället för mänskliga förare uppnås bättre precision och repeterbarhet.

Volvos kollisionsvarning med nödbroms är standard i alla Volvo FH-modeller. Från och med november är det lagkrav i Europa att alla nya lastbilar ska utrustas med den här typen av system.

Här kan ni se hela episoden.