Bredare frekvensband för radar studeras

Representanter för Japan, USA och EU har börjat diskutera möjligheten att utvidga frekvensbandet för millimetervågsradar [1]. Diskussionen går ut på bredda 77-81 GHz-bandet som används för att upptäcka hinder inom 100 meter.

Ett bredare frekvensband väntas förbättra noggrannheten av automatiserad körning. Utöver det skulle ett enhetligt frekvensband möjliggöra för fordonstillverkare att använda samma teknik i alla dessa länder utan några regionspecifika modifieringar.

Källor

[1] The Japan Times. Japan may widen millimeter-wave radar band for self-driving vehicles. 2015-10-31 Länk