Etikettarkiv: Transport for London

London befarar ökad trängsel med självkörande fordon

I teorin kan autonoma bilar möjliggöra ökat nyttjande av vägar, genom att jämna ut trafikrytmen och minska problemen med förares bristande uppmärksamhet så kan bilarna i princip köras med några centimeters avstånd och därmed öka transportkapaciteten.

Men i verkligheten riskerar man istället att öka trängseln, säger Michael Hurwitz, chef för Transport for London [1].
– Om man tar 50 personer från en välfylld dubbeldäckarbuss och sätter dem i små poddar så kommer inte det att vara den rätta lösningen för nätverket, säger han.

Mängder av tomma förarlösa bilar som cirkulerar runt i städerna kommer att skapa trängsel som i dagens storstadscentra.

Man räknar med att på grund av inflyttningen så kommer resorna i Londons kollektivtrafiksystem att öka med 6 miljoner fram till 2040, vilket kommer att sätta högt tryck på stadens vägsystem. Det krävs då en ökning av alternativ till bilresor: gång, cykling och kollektivtrafik behöver öka från dagens 65% till 80% 2041, säger Hurwitz.

– Bilar med bara en resenär är dåligt för trängseln oavsett om bilarna är autonoma eller inte, fortsätter han.

Källa

[1] Autonomous vehicles won’t automatically end congestion, FleetNews 2018-09-10 Länk

DRIVEN satsar på nivå 4

Ett nytt brittiskt projekt som kallas DRIVEN och som leds av Oxbotica, ett entreprenörsföretag för artificiell intelligens, kommer att inom de kommande 30 månaderna testa en flotta av uppkopplade automatiserade fordon i tätbebygda områden och på motorvägar [1]. Planen är att dessa fordon ska vara av automationsnivå 4 enligt SAE-skalan och kunna klara av en hel resa från London till Oxford med eller utan passagerare (en förare kommer dock att finnas bakom ratten redo att ta över kontrollen om det skulle behövas).

Arbetet kommer att innefatta användning av en flotta på sex uppkopplade fordon utrustade med Oxboticas plattform Selen som möjliggör för fordonet att få information om omgivningen och lokalisera sig själv i den, samt att fatta beslut om den givna situationen och agera därefter. Utmaningar som projektet kommer att adressera inkluderar bland annat kommunikation och datadelning mellan uppkopplade automatiserade fordon, cybersäkerhet, försäkring och riskprofilering.

Projektets budget är runt 8,6 pund (ca 105 miljoner kronor). Det finanseras av Centre for Connected and Autonomous Vehicles via Innovate UK. Förutom Oxbotica deltar följande aktörer i projektet: Oxford Robotics Institute, re/insurer XL Catlin, Nominet, Telefonica O2 UK, TRL, the UK Atomic Energy Authority’s RACE (Remote Applications in Challenging Environments) center, Oxfordshire County Council, Transport for London och Westbourne Communications.

Projektet startade i april.

Egen kommentar

Det här är ett unikt projekt på det viset att det ämnar adressera utmaningar för en hel resa, inklusive de utmaningar som kan uppstå i stadstrafik – och dessa lär vara många.

Källor

[1] Oxbotica Press Realise. Fleet of driverless vehicles using UK-built software to be trialled between Oxford and London in 2019. 2017-04-27 Länk