London befarar ökad trängsel med självkörande fordon

I teorin kan autonoma bilar möjliggöra ökat nyttjande av vägar, genom att jämna ut trafikrytmen och minska problemen med förares bristande uppmärksamhet så kan bilarna i princip köras med några centimeters avstånd och därmed öka transportkapaciteten.

Men i verkligheten riskerar man istället att öka trängseln, säger Michael Hurwitz, chef för Transport for London [1].
– Om man tar 50 personer från en välfylld dubbeldäckarbuss och sätter dem i små poddar så kommer inte det att vara den rätta lösningen för nätverket, säger han.

Mängder av tomma förarlösa bilar som cirkulerar runt i städerna kommer att skapa trängsel som i dagens storstadscentra.

Man räknar med att på grund av inflyttningen så kommer resorna i Londons kollektivtrafiksystem att öka med 6 miljoner fram till 2040, vilket kommer att sätta högt tryck på stadens vägsystem. Det krävs då en ökning av alternativ till bilresor: gång, cykling och kollektivtrafik behöver öka från dagens 65% till 80% 2041, säger Hurwitz.

– Bilar med bara en resenär är dåligt för trängseln oavsett om bilarna är autonoma eller inte, fortsätter han.

Källa

[1] Autonomous vehicles won’t automatically end congestion, FleetNews 2018-09-10 Länk