Etikettarkiv: Kongsberg

Autoship

Detta är namnet på ett nytt fyraårigt projekt som bedrivs inom ramen för HORIZON 2020 [1]. Projektet har en budget på över 20 miljoner euro och omfattar flera europeiska parter, däribland Kongsberg och SINTEF från Norge. 

Syftet med projektet är att påskynda utvecklingen av nästa generations autonoma fartyg och att skapa en färdplan för kommersialisering av sådana fartyg inom EU under de kommande fem åren.

Under projektets gång kommer Kongsberg att installera och testa autonom teknik på två fartyg. Dessa kommer att demonstreras för användning vid kustsjöfart och Europas inre vattenvägar.

Källor

[1] World Maritime News. Autonomous Ship Project Bankrolled by EU. 2020-01-22 Länk

Självkörande skyttel i Longyearbyen

I samband med att man studerar etablerandet av ett besökscentrum i Longyearbyen på Svalbard så har företaget Applied Autonomy, som bland andra ägs av Kongsberg Innovation, genomfört tester med EasyMiles autonoma eldrivna skyttelbuss i området. Syftet var att se hur bussen fungerar i de utmanande väderförhållandena på Svalbard.

Egen kommentar

Jag har inte lyckats få reda på resultatet av testerna utan bara fått press-releasen.

Källa

[1] Autonomous shuttle in Arctic, Applied Autonomy press release 2019-04-02.

Digitaliseringens tidvattensvåg drar fram inom sjöfarten

Att fjärrstyra farkoster i en maritim kontext har gjorts i flera decennier, att sedan låta dem bli mer och mer autonoma har accelererat de senaste två decennierna. Likaså har storleken och tiden de opererar självständigt börjat accelerera det senaste decenniet.

Runt om kring på globen pågår nu flera projekt som får anses som revolutionerande ur handelssjöfartens perspektiv; i Kina[1][2] pågår ett projekt där ett större bulkfartyg skall gå i reguljär drift samtidigt som det är ett flytande laboratorium för automatiserad/autonom sjöfart. I våra grannländer Norge och Finland[3][4] finns stora forsknings produktutvecklingsprojekt som också driver utvecklingen på världsbasis.

Det som kanske har kommit längst, är Kongsberggruppens[5] projekt med Yara[6] och DNV GL[7] med utveckling och relativt snart kölsträckningen av Yara Birkeland[8].

Det som skiljer Yara Birkeland från många av de andra initiativen är att man bygger på DNV GL ReVolt-projektet om ett elektrifierat containerfartyg för ”short sea shipping” med ny teknologi som tidigare inte funnits ombord i handelsfartyg, och Kongsberg Maritime och deras nya initiativ, Kongsberg Digital[9] står för systemintegrationen.

Yara Birkeland kommer att fylla en för det hållbara samhället livsnödvändig transformation, överflyttning av bulklaster från vägburen trafik till en hållbar lösning för framtiden.
– Det här kan ersätta 40 000 lastbilsturer årligen, så det finns stor potential, säger Bjørn Tore Orvik i en intervju till TT[10].

Men precis som för fordonsindustrin återstår flera frågetecken att reda ut: hur kommer lagstiftning, regelverk[11], samt ansvar och försäkringsfrågorna att se ut.

På nationellt vatten kan undantag och egna regelverk skapas, men för att ett norskflaggat fjärrstyrt eller för den delen autonomt fartyg skall få anlöpa en hamn i Sverige kräver förändrade regelverk. Arbetet har börjat[12] hos IMO (International Maritime Organization), det FN-organ som ansvarar för de världsomfattande regelverk som styr den internationella sjöfarten.

Hur ansvar och försäkringsfrågor skall hanteras skiljer sig markant från andra domäner som t.ex. fordon och flygindustrin, där det finns ett tydligt producentansvar vilket inte idag finns hos de som bygger fartyg.

Egen kommentar

Precis som inom fordonsindustrin får detta ses som ett teknikorienterat initiativ men på kort tid har flera användningsfall med olika affärsnyttor identifierats, där det startade med säkerhet och som i Yaras fall, ett sätt att ta ansvar för det framtida hållbara samhället genom att ta bort tusentals långtradare från vägarna. Det revolutionerande är att man genom att ta klivet direkt till full elektrifiering inte går omvägen via smutsig sjöfart utan direkt till den framtidssäkrade nollutsläppssjöfarten som världen behöver.

Källor:

[1] LR involved in Chin’as first smart ship design, Lloyd’s Register Länk

[2] The World’s First Smart Ship “i-Dolphin” Unveiled, Marine Insight 2017-01-24 Länk

[3] One Sea Autonomous Maritime Ecosystem Länk

[4] Rolls-Royce Ship Intelligence Länk

[5] Final design of ’Yara Birkeland’ revealed – model commences testing at SINTEF Ocean, Kongsberg 2017-09-27 Länk

[6] Yara Birkeland design revealed and test model demonstrated for the first time, Yara 2017-09-29  Länk

[7] ReVolt – next generation short sea shipping, DNV GL 2017-09-11 Länk

[8] Tobias Österberg: Skepp ohoj – självkörande båtar i sikte, GP 2017-10-01 Länk

[9] Kongsberg Digital Länk

[10] Tobias Österberg: Skepp ohoj – självkörande båtar i sikte, GP 2017-10-01 Länk

[11] Vanessa Bates Ramirez: The World’s First Autonomous Ship Will Set Sail In 2018, Singularity Hub Länk

[12] IMO puts autonomous ships on MSC 99 agenda, Safety4Sea 2017-06-15 Länk