Etikettarkiv: GeoTab

HAAS Alert skickar kollisionvarningar via Geotab

Geotab är ett företag som säljer en öppen plattform för hantering av fordonsflottor för kommersiella fordonsoperatörer. Plattformen är öppen och har ett hundratal tredjepartsutvecklare appar. Plattformen används av 1,8 miljoner användare så det är en stor spelare.

Och nu finns där en ny app: HAAS Alerts Safety Cloud skickar tidiga varningar via Geotab om det finns hinder framför fordonen, som till exempel stillastående andra fordon, för att på det sättet undvika kollisioner [1].

Egen kommentar

Det är oklart för mig om Safety Cloud bara samlar information från fordon som är uppkopplade dit eller om de även använder öppna data.

Källa

[1] HAAS Alert Launches on the Geotab Marketplace to Offer Enhanced Safety Service, PR Newswire 2019-10-11 Länk

Två nya pilotprojekt i Florida

Florida har bestämt sig att bli världsledande inom automatiserade fordon. Som ett steg mot detta har FDOT Central Office och District 7 initierat två nya pilotprojekt [1].

Inom det ena projektet ska MobilEye Advanced Driver Assistant System installeras i en rad olika fordon, från personbilar till skåpbilar och bussar, och testas i verklig trafik. För att kunna utvärdera systemets effektivitet har projektet till sitt förfogande ett annat system utvecklat av GeoTab som ska installeras på ytterligare 50 fordon för att skapa underlag för jämförelse (baseline).

Det andra projektet fokuserar på att utvärdera automatiserade fordon för godstransporter. Förhoppningen är att kunna påvisa att automatiseringen leder till kortare restid och bättre säkerhet. Detta kommer att uppnås genom att bl.a. möjliggöra informationsutbyte mellan fordon med gods och trafikljus.

Ett av syftena med dessa två projekt är att vänja allmänheten vid den nya teknologin.

Egen kommentar

Det förstnämnda projektet kommeratt  testa 100 fordon (50 med GeoTab systemet, och 50 med system från både Mobileye och GeoTab). Utförligare information om det hela hittas här.

Källor

[1] Florida Automated Vehicles. Florida Becomes Early Adopter of AV Technology. 2014-12-14. Länk