Två nya pilotprojekt i Florida

Florida har bestämt sig att bli världsledande inom automatiserade fordon. Som ett steg mot detta har FDOT Central Office och District 7 initierat två nya pilotprojekt [1].

Inom det ena projektet ska MobilEye Advanced Driver Assistant System installeras i en rad olika fordon, från personbilar till skåpbilar och bussar, och testas i verklig trafik. För att kunna utvärdera systemets effektivitet har projektet till sitt förfogande ett annat system utvecklat av GeoTab som ska installeras på ytterligare 50 fordon för att skapa underlag för jämförelse (baseline).

Det andra projektet fokuserar på att utvärdera automatiserade fordon för godstransporter. Förhoppningen är att kunna påvisa att automatiseringen leder till kortare restid och bättre säkerhet. Detta kommer att uppnås genom att bl.a. möjliggöra informationsutbyte mellan fordon med gods och trafikljus.

Ett av syftena med dessa två projekt är att vänja allmänheten vid den nya teknologin.

Egen kommentar

Det förstnämnda projektet kommeratt  testa 100 fordon (50 med GeoTab systemet, och 50 med system från både Mobileye och GeoTab). Utförligare information om det hela hittas här.

Källor

[1] Florida Automated Vehicles. Florida Becomes Early Adopter of AV Technology. 2014-12-14. Länk