Etikettarkiv: Austroads

Austroads kartlägger infrastrukturella åtgärder för AD

Organisationen Austroads som representerar transportmyndigheter i Australien och Nya Zeeland har publicerat en rapport om minimikrav på fysisk infrastruktur för autonom körning. Man undersöker exempelvis den ekonomiska nyttan av att implementera zoner på motorvägen där autonoma fordon kan på ett säkert sätt stanna vid behov [1].

I rapporten beskrivs arbetet som syftat till att identifiera investeringsmöjligheter för att förändra infrastrukturen från att vara ämnad för mänskliga förare till att vara ämnad för uppkopplade autonoma fordon. Man har tagit fram rekommendationer utefter tidshorisont och gjort ekonomiska bedömningar.

På kort sikt, inom fem år, föreslås b.la att förtydliga trafikskyltar och trafikljus, samt att förtydliga linjemarkeringar på vägarna. På medellång- och långsikt (2025-2035 respektive efter 2035) rekommenderar man en övergång från att investera i infrastruktur för delautomation (partial automation) till att investera i infrastruktur för helautomation genom exempelvis stoppzoner på motorvägar och förstärkning av broar och vägar inför kolonnkörning (platooning).

Ni kan läsa hela rapporten här.

Egen kommentar

Austroads är i rapporten noga med att säga att rekommendationerna och uträkningarna reflekterar nuvarande kunskaper och de föreslår själva att de uppdaterar sina rekommendationer efter förändringar i marknaden. Det här är en central utmaning för lagstiftning och infrastrukturella investeringar som är långsamma processer och då utvecklingen är svår att förutsäga blir det till att skjuta mot ett rörligt, framtida, mål.

Källor

[1] Austroads. Minimum Physical Infrastructure Standard for the Operation of Automated Driving. 2022-01-25 Länk

[2] Waterworth, D., CleanTechnica. Australia Prepares For Automated Driving. 2022-02-03 Länk

Riktlinjer för testning i Australien

Den australiensiska transportmyndigheten NTC och Austroads har nu publicerat riktlinjer för testning av autonoma fordon på allmänna vägar i Australien [1]. I dessa adresseras bland annat testplats, försäkringsskydd, dataöverföring och trafiksäkerhet.

Varje testorganisation behöver lämna in en ansökan till transportmyndigheterna där det framgår hur organisationen adresserat kriterier definierade i riktlinjerna. Varje testorganisation behöver också förse transportmyndigheterna med information om exempelvis eventuella olyckor, incidenter och klagomål från allmänheten som inträffat under testningen.

Källor

[1] Austroads, NTC. Guidelines for trials of automated vehicles in Australia. Maj 2017. Länk