Riktlinjer för testning i Australien

Den australiensiska transportmyndigheten NTC och Austroads har nu publicerat riktlinjer för testning av autonoma fordon på allmänna vägar i Australien [1]. I dessa adresseras bland annat testplats, försäkringsskydd, dataöverföring och trafiksäkerhet.

Varje testorganisation behöver lämna in en ansökan till transportmyndigheterna där det framgår hur organisationen adresserat kriterier definierade i riktlinjerna. Varje testorganisation behöver också förse transportmyndigheterna med information om exempelvis eventuella olyckor, incidenter och klagomål från allmänheten som inträffat under testningen.

Källor

[1] Austroads, NTC. Guidelines for trials of automated vehicles in Australia. Maj 2017. Länk