Nyhetsbrev 321: Teknikföretagen satsar

Världens teknik- och internetföretag som Tesla, Google, Apple, Baidu och nu också Yandex satsar på den framtida fordonssektorn, men på lite olika sätt. Google verkar ha gått från att ta fram egna bilar för att istället satsa på tekniken och algoritmerna bakom, och intrycket är att Baidu gör likadant. Däremot satsar Tesla och Yandex på själva bilarna medan det ännu är oklart vad Apple har för avsikter. Oavsett inriktning så är dessa företag uppenbart ute efter att kapa åt sig marknadsandelar vilket då sker på bekostnad av den traditionella fordonsindustrin, som alltså riskerar att bara stå för den fysiska plattformen.

Överlämning av kontroll mellan förare och fordon är ett lurigt ämne – hur går det bäst till? En studie visar att det förstås beror på situationen, men ljud verkar generellt vara bra.

Ni är väl medlemmar i SVEA, svenska fordonsingenjörers förening? De har bl.a. ett årligt seminarium som i år hölls hos Scania i Södertälje. Ett tillfälle att få gräva lite djupare bakom PR-kanalerna. Vi har ett kort referat därifrån.

Vi rapporterar också från Japan där polisen nu offentliggjort vilka krav de ställer för test av självkörande bilar, och från Australien där man också klargjort vad som krävs.