Audiosignaler ger bättre interaktion

Nuance Communication och det tyska forskningscentret för artificiell intelligens DFKI har gjort en studie där de studerat förares reaktionstid och uppfattning av olika systemmeddelanden i ett automatiserat fordon. Detta har studerats i kontexten av kontrollöverlämning från föraren till fordonet, och vice versa.

Studien har utförts med en simulerad automatiserad personbil i olika trafikscenarier. Medan testdeltagarna (förarna) var engagerade i olika aktiviteter, som läsning, skrivning och musiklyssning, meddelade fordonet dem att ta över kontrollen genom vibration, visuella och ljudsignaler. Efter varje interaktion blev testdeltagarna ombedda att uppskatta bland annat sin upplevelse, användbarheten av informationen och tillit till den.

En generell slutsats är att multimodala gränssnitt bestående av ljud, vibration och visuella signaler var mest effektiva. Vilken typ av signal som testdeltagaren föredrog berodde på aktiviteten som han/hon var engagerad i. Det innebär i princip att varningssystemet behöver baseras på kontextuell information, inklusive den om förarens aktiviteter.

En annan slutsats är att ljudsignaler upplevdes behagligast och ledde till snabbast reaktion, oberoende av testdeltagarens aktivitet. Dessutom hade testdeltagarna mest tillit till ljud- och vibrationssignaler.

Överlag hade testdeltagarna längst reaktionstid när de exempelvis lyssnade på musik eller ljudbok.

Detta är en kompletterande studie till en enkätundersökning som Nuance gjort i USA och Storbritannien där 400 förare var tillfrågade om vilka aktiviteter som de skulle sysselsätta sig med om de färdades i automatiserade fordon [2]. Den visade en tydlig skillnad i aktiviteterna beroende på om den tillfrågade skulle färdas ensam i bilen eller med en passagerare. Av de tillfrågade skulle exempelvis 42% prata i telefon om de färdades ensamma, men om de åkte med någon annan i bilen skulle endast 19% prata i telefon.

Nuance har nu öppnat ett kontor i anslutning till DFKI för att fördjupa deras samarbete om bland annat kognitiv och konversabel AI för interaktion mellan människor och fordonssystem.

Källor

[1] Nuance Press Release. Nuance and DFKI Jointly Advance Cognitive and Conversational AI for Autonomous Driving. 2017-05-23 Länk

[2] Nuance. Autonomous cars – What passengers want to do instead of driving. April 2017. Länk