CANVASS: Ett nytt forskningscenter på Texas A&M University

Texas A&M University ska starta ett nytt forskningscenter kallat Center for Autonomous Vehicles and Sensor Systems (CANVASS) [1]. Forskningen kommer att omfatta flera områden, däribland beslutsfattande i komplexa utomhusmiljöer, navigering i miljöer med dålig GPS-täckning samt storskalig utvärdering av gränssnitt (HMI).

Till att börja med kommer CANVASS att involvera forskare från 18 forskargrupper på universitetet. Målet är att skapa de multidisciplinära team som behövs för att adressera komplexa frågor relaterade till självkörande fordon. Ett annat mål är att utveckla en ny testmiljö som möjliggör storskaliga tester i verklighetsliknande förhållanden.

Källor

[1] Texas A&M University. Center for Autonomous Vehicles & Sensor Systems approved by the Board of Regents. 2014-09-19 Länk