Delade självkörande bilar i Texas

En grupp forskare från University of Texas har gjort en studie där de studerat möjliga effekter av en taxitjänst bestående av helt automatiserade fordon [1, 2]. Studien har använt sig av befintliga trafikdata och kartor för centrala delar av Austin och simulerat hur trafiken skulle fungera vid införande av en sådan tjänst.

Resultaten visar att den studerade tjänsten skulle kunna ersätta 9 av 10 bilar i Austin och ändå upprätthålla en rimlig väntetid för dess användare. Detta kommer leda till markant reducering i antalet parkeringsplatser.

Egen kommentar

Studien förutsätter bland annat att folk är redo att sätta sig i bilen så fort den anlänt, vilket kan vara något annorlunda i praktiken. Man får också ta hänsyn till att studien fokuserat på centrala delar av en storstad. Risken är att resultaten skulle se annorlunda ut för mindre städer eller om man utökar studien till långväga resor.

Källor

[1] Pyle, K., The Viodi View. Shared Automation – Up to 90% Reduction in Vehicles. 2014-08-25. Länk

[8] Fagnant, D. J., Kockelman K. Transportation Research Board Conference 2014. Development and Application of a Network-Based Shared Automated Vehicle Model in Austin, Texas. 2014-03-28. Länk