FFI resultatkonferens om fordons- och trafiksäkerhet

I onsdags höll FFI:s program för fordons- och trafiksäkerhet en konferens där resultat från flera pågående eller nyligen avslutade projekt presenterades. Flera av dessa projekt relaterar till automatiserade fordon.

Här är några av mina slutsatser baserat på de föredrag som jag deltog på:

  • Mycket av data som samlats in i projekt som har ingen direkt koppling till automatiserade fordon kan användas för att utforma automatiserade funktioner. Man kan exempelvis använda data om förarbeteende i korsningar för att bestämma förarens komfortgräns som sedan används för att göra automatiserade funktioner smartare.
  • Det är viktigt att kunna återskapa scenarion från en testbana i virtuell värld. Virtuell verifiering och validering sparar mycket tid.
  • För att kunna bedöma risk i en trafiksituation och avgöra vilken kollisionsundvikande strategi som är mest lämplig krävs 360-gradersvy runt bilen och mycket kunskap om hela situationen. Att en kollisionsundvikande strategi är möjlig i en simulering behöver inte betyda att den är mest lämplig i verklig trafik, man måste ta hänsyn till vad som upplevs behagligt för de involverade.

Presentationsmaterialet kommer vara tillgängligt på programmets websida inom kort.