Brittisk teststandard publicerad

Det brittiska standardiseringsorganet BSI har nu färdigställt en ny standard för att säkra testning av självkörande fordon, PAS 1881, som vi nämnde i höstas [1].

Standarden är en av de första i världen och täcker såväl tester inom avgränsade områden som på allmänna vägar. Standarden går att ladda ner avgiftsfritt. Inom en månad förväntas BSI komplettera med standard om utveckling och testning av kontrollsystem i självkörande fordon.

Egen kommentar

Standarder är mycket viktiga för såväl utvecklare som försäkringsbolag och väghållare. Den nu publicerade standarden kan därför förväntas öka innovationstakten ytterligare.

Källor

[1] BSI. BSI unveils new safety requirements to help ensure safe trials and tests of automated vehicles 2020-03-03 Länk