Intersection Drone Dataset

Tyska fka GmbH och Institute for Automotive Engineering (ika) vid RWTH Aachen University har publicerat en ny datamängd över fyra korsningar. Den heter Intersection Drone Dataset (inD) och är inspelad med hjälp av en drönare. Den visar alltså toppvy över trafiken i korsningarna.  

Målet är att sådana data ska användas för validering av automatiserad körning. Datamängden är gratis för icke kommersiell verksamhet. 

Forskarna har också publicerat en artikel om detta som finns att tillgå här