Alla inlägg av Joshua Bronson

Husqvarna ökar sitt innehav i Yeti Move

Husqvarna har tillkännagivit ett uppköp av Semcons andelar i Yeti Move. Gruppen har lagt ner 35 miljoner NOK och ökat deras innehav till 80% av företaget. Semcon ska fortfarande vara involverad i utvecklingen av autonoma lösningar [1, 2].

Det är ingen lätt sak att ta bort snö från flygplatser men det är just vad Yeti Move syftar till att göra. De genomförde tillsammans med den norska flygplatsoperatören Avinor ett pilotprojekt på Fagernes Airport i Norge under 2018, något vi skrev om här. De har också genomfört pilotprojekt för den svenska flygplatsoperatören Swedavia.

Källor

[1] Husqvarna. Husqvarna Group increases ownership in Yeti Move – providing an autonomous software platform to airports. 2021-12-15 Länk

[2] News Cision: Semcon. New phase in collaboration with technology company Yeti Move. 2021-12-15 Länk

Ansvarigt och etiskt AI

AI har varit ett hett ämne under senaste tiden och många av er känner säkert igen begreppet Ansvarigt AI, eller Responsible AI som det heter på engelska. Man kan också lätt tro att de företag som använder AI känner till Responsible AI och har stenkoll på vad det betyder och vilka risker som AI medför. Tyvärr är det inte så. 

En ny undersökning genomförd av FICO och Corinium visar att:

  • en stor majoritet av företag kan inte förklara hur deras AI fattar beslut (65% av de tillfrågade), 
  • utvecklare har svårt att få uppmärksamhet från företagsledningen för frågor som berör AI etik och ansvar (75 % av de tillfrågade), och 
  • de tillfrågade företagen har ingen uppföljning av vilka etiska och rättvisekonsekvenser som deras AI kan få i praktiken (80 % av de tillfrågade) [1].

Detta antyder det är svårt att implementera, eller oklart hur man skulle kunna implementera Responsible AI i företag. Vidare antyder man att företag inte förstår sitt ansvar, och att det inte finns någon betydlig finansiell konsekvens från statliga aktörer eller kunder om man inte implementerar ett ansvarigt och etiskt AI. 

Egen kommentar

Den här undersökningen fokuserar inte på självkörande fordon direkt, men risken är att det är ungefär liknande situation där som i andra branscher. 

Källor

[1] Zoldi, R., FICO Blog. It’s 2021. Do You Know What Your AI Is Doing? 2021-05-21 Länk