Ansvarigt och etiskt AI

AI har varit ett hett ämne under senaste tiden och många av er känner säkert igen begreppet Ansvarigt AI, eller Responsible AI som det heter på engelska. Man kan också lätt tro att de företag som använder AI känner till Responsible AI och har stenkoll på vad det betyder och vilka risker som AI medför. Tyvärr är det inte så. 

En ny undersökning genomförd av FICO och Corinium visar att:

  • en stor majoritet av företag kan inte förklara hur deras AI fattar beslut (65% av de tillfrågade), 
  • utvecklare har svårt att få uppmärksamhet från företagsledningen för frågor som berör AI etik och ansvar (75 % av de tillfrågade), och 
  • de tillfrågade företagen har ingen uppföljning av vilka etiska och rättvisekonsekvenser som deras AI kan få i praktiken (80 % av de tillfrågade) [1].

Detta antyder det är svårt att implementera, eller oklart hur man skulle kunna implementera Responsible AI i företag. Vidare antyder man att företag inte förstår sitt ansvar, och att det inte finns någon betydlig finansiell konsekvens från statliga aktörer eller kunder om man inte implementerar ett ansvarigt och etiskt AI. 

Egen kommentar

Den här undersökningen fokuserar inte på självkörande fordon direkt, men risken är att det är ungefär liknande situation där som i andra branscher. 

Källor

[1] Zoldi, R., FICO Blog. It’s 2021. Do You Know What Your AI Is Doing? 2021-05-21 Länk