Zenuity + CERN

Zenuity har inlett ett samarbete med CERN (European Organization for Nuclear Research) gällande utveckling av snabb maskininlärning för självkörande bilar [1] .

Samarbetet kommer att fokusera på algoritmutveckling för tolkning av stora mängder data. För detta kommer de att använda sig av Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs), något som CERN använt för partikelmodellering. 

CERN har den jättelika partikelacceleratorn LHC på gränsen mellan Frankrike och Schweiz och är världens största laboratorium inom partikelfysik. Detta är första gången som CERN samarbetar med fordonsindustrin.

Egen kommentar

Ett udda samarbete kan man tycka, men som vi påpekat flera gånger innan så måste fordonsvärlden utvidga sina vyer om automatiserad körning ska kunna bli verklighet.

Källor

[1] Zenuity. Zenuity and CERN team up on fast machine learning for autonomous driving. 2019-08-29 Länk