Kort livslängd

Enligt Fords operativa chef John Rich kommer självkörande fordon till en viss början att i huvudsak användas för att transportera varor eller anställda [1]. Alltså för delade mobilitetstjänster. Och deras livslängd blir kort – endast 4 år. Detta är dock i samma storleksordning som livslängden på en vanlig taxibil i exempelvis New York (3,8 år).

Källor

[1] Loizos, C., TechCrunch. Ford says its autonomous cars will last just four years. 2019-08-27 Länk