Transparens, frihet, konsistens

Detta är tre design principer som Waymo identifierat och använder sig av för att skapa bra användarupplevelse i sina fordon [1]. 

  • Transparens. Det är viktigt att resenärerna vet vad de kan förvänta sig när de kommer in i ett av Waymos fordon och att de känner sig informerade under resans gång. För att göra detta används både visuella och audiokanaller att för att förse resenärerna med lagom mycket information, exempelvis om bilen saktar ner under resan för att släppa fram en fotgängare så får resenären ett meddelande om detta på skärmen framför. 
  • Frihet. Denna kommer med extra tid som resenären får eftersom hen slipper köra själv. Resenären uppmuntras att använda sin tid hur hen vill genom att bilen begär dennas uppmärksamhet bara när det är absolut nödvändigt.
  • Konsistens. Det handlar om konsistens under resan men också mellan olika resor. För att uppnå detta ser Waymo på design som ett system och strävar efter att skapa en sammanhängande upplevelse och sömlös interaktion med olika gränssnitt i systemet. 

Egen kommentar

Att designa en bra användarupplevelse är inte enkelt då upplevelse är ett komplext begrepp och påverkas av många faktorer. Det visar också de senaste rapporterna om att det råder en viss missnöje bland Waymos anställda kring reseupplevelsen i deras självkörande bilar.

Källor

[1] Waymo. Driven by Waymo, Designed with Trust. 2019-08-28 Länk