Nyhetsbrev 481: Bränsleförbrukning + eller – med AV?

En intressant synpunkt från en av våra läsare:

Det tycks finnas en stor osäkerhet i huruvida AVs kan sänka bränsleförbrukningen, eftersom det finns en stor spridning i resultaten i vad som händer på systemnivå med AVs. Jag tror något fler resultat just nu visar att den totala förbrukningen ökar när AVs introduceras (agenter med ett annorlunda beteende i ett system orsakar störningar etc.), men det finns som sagt en stor spridning. NREL:s pressrelease beskriver ju hur bränsleförbrukningen i varje enskilt fordon kan bli 5-7% lägre när fordonet kör med ACC jämfört med utan ACC. Men Volvo har tidigare i sitt ADFE-projekt pekat på att den totala bränsleförbrukningen i ett system av fordon kan öka när en andel av fordonen använder ACC och en andel inte gör det. (visades tex. på Energirelaterad fordonsforskning i våras, 1,2). Av förklarliga skäl finns det väldigt få systemstudier med verkliga data på systemnivå, och nästan alla resultat kommer från simuleringar.

Inför helgen har vi en del annat intressant att läsa!