Webinar: HMI i fokus

Förra veckan anordnade TU Auto en webinar på temat The HMI for ADAS – Redefining the Role of the Driver. Det hölls tre föredrag, jag deltog på två av dem och här är mina anteckningar:

Thomas Voering Kuhnt, Head of Center of Competence HMI, Continental AG:

 • Nyckeln till noll olyckor är assisterad (delvis automatiserad) körning.
 • Continentals vision: föraren är alltid i loopen och har hög nivå av kontroll.
 • Det ska alltid vara upp till föraren att använda automatiserad körning. Det är dock viktigt att veta att även när automatiserad körning är avaktiverad så kommer förarstödsystem (ADAS) att skydda förare.
 • Det är viktigt att gränssnitten är transparenta, det ökar förtroende för automatiserad körning.
 • Vi behöver designa gränssnitt som ändrar förarens inställning från ”Jag kör” till ”Vi kör”. För detta krävs förtroende till automation och det uppnås endast med intuitivt (naturligt) samspel. Förtroende kan inte uppnås utan ömsesidig kommunikation mellan fordonet och föraren. Föraren måste vara medveten om systemets kapacitet, likaså måste systemet vara medvetet om förarens kapacitet.
 • Designers bör inte utforma gränssnitt för en specifik nivå av automation.

Alain Dunoyer, Head of Safe Car, SBD Consulting:

 • För design av gränssnitt för förarstödsystem och automatiserad körning är det oerhört viktigt att få grunderna rätt. Många har tyvärr misslyckats med det.
 • Gruppering. Idag kan vi se mycket visuell återkoppling som fordonet ger till föraren. Informationen är för det mesta ogrupperad – lite som en julgran – vilket lätt orsakar överbelastning hos föraren. Föraren har svårt att läsa av systemstatus och hel del information är faktiskt helt värdelös: föraren vet inte betydelsen av ikoner som poppar upp!
 • Synlighet. Idag är det svårt för förare att följa steg-för-steg-instruktioner som ges av fordonet. Designers måste beakta upplägget för och synlighet av all information i fordonet och inte bara för ett enskilt system.
 • Prioritering. Om det är ett varningssystem måste det alltid ha högsta prioritet. I många fordon döljer exempelvis navigationssystemet information från förarstödsystem. Det är samma sak med radio, om volymen är lite högre så missar man en ljudvarning från förarstödsystemet.
 • Konsekvens. Det är inte ovanligt att samma färg används i ett och samma fordon för att förmedla två helt olika saker. I Volvo XC90 används exempelvis orange för att visa att Lane Departure Warning (LDW) är aktiverad och för att visa att Adaptive Cruise Controll (ACC) inte är aktiverad.
 • Tydlighet. Hur kommunicerar man till förare hur ett system fungerar? Idag är manualer de mest tillförlitliga informationskällorna om system i våra fordon. Oftast är de tjocka och svåra att överblicka. Dessutom är de vanligtvis utan färg, men i fordonen har vi färger på texten och ikoner! De är också skrivna av ingenjörer på ett tekniskt sätt vilket gör det svårt för ”vanliga människor” att förstå beskrivningen.