Ministrarna möts i Göteborg

Förra veckan fick vi i Göteborg besök av Anna Johansson, vår infrastrukturminister, och hennes holländska motsvarighet, Melanie Schultz van Haegen [1, 2]. Hållbara transporter och innovationer kring detta var temat som diskuterades under besöket och programmet för automatiserade transporter Drive Sweden stod i fokus.

Minister Schultz van Hagen utryckte att hon var imponerad av arbetet inom området som bedrivs i Sverige. Hon påpekade också att Drive Me projektet där 100 automatiserade bilar ska testas i verklig trafik är rätt steg framåt.

Källor

[1] Regeringskansliet. Innovation i fokus när Anna Johansson träffade den nederländska infrastruktur- och miljöministern. 2016-02-11 Länk

[2] Drive Sweden. Framtidens mobilitet i fokus när Anna Johansson träffade den nederländska infrastruktur- och miljöministern. 2016-02-11 Länk