Nyhetsbrev 221: HMI, Sydkorea och Australien

I veckans första nyhetsbrev skriver Azra ett referat från ett HMI-webinar där representanter från flera tunga aktörer berättat om sina visioner för automatiserade fordon.

Vi skriver också om ett par satsningar i Sydkorea, om tester med självkörande buss i Perth, Australien samt om ett startupföretag som utvecklar algoritmer för självkörande fordon.

Och så en notis om förra veckans ministerträff här i Göteborg.