Självkörande buss i Perth

Under 2016 kommer en självkörande eldriven buss (pendelfordon) att testas i Perth, Australien [1].

Bussen, som köpts av är RAC (Royal Automobile Club), kan transportera upp till 15 passagerare med en maximal hastighet på 45 km/h (oftast framförs den med 25 km/h). Den har utvecklats av franska företaget Navya SAS och kommer att anlända till Perth i april.

Till en början kommer bussen att testas på stängda vägar, men förhoppningen är att den så småningom ska testas på allmänna vägar. RAC ska tillsammans med myndigheterna säkerställa att bussen uppfyller väg- och fordonssäkerhetsnormer.

Det är första gången som en sådan buss testas i Australien.

Egen kommentar

Vi har vid flera andra tillfällen rapporterat om självkörande fordon i australiensiska gruvor. Nu ser vi en växande trend med att testa automatiserad körning på andra typer av vägar runt om i landet.

I höstas fick Volvo Cars demonstrera semi-automatiserad körning på en allmän väg i South Australia där myndigheterna uttryckt stort intresse för den nya teknologin och försöker anpassa lagstiftningen. Queensland Departement of Transport and Main Roads har också intentioner att under de närmaste åren undersöka hur kooperativa och automatiserade fordon passar delstatens vägar.

Utöver det pågår vissa diskussioner på federal nivå om lagstiftningen kring automatiserad körning.

Källor

[1] Campbel, K., Perth Now. Driverless, electric shuttle bus to be tested on Perth roads. 2016-02-09 Länk