Vad händer när en självkörande bil möter en frustrerad förare?

Det här är en fråga som lyfts fram av Johnathan Roberts, professor i robotik vid Queensland University of Technology i Australien [1].

Roberts menar att aggressivt beteende är en vanlig företeelse i dagens trafik. Som ett exempel tar han en undersökning från Storbritannien där ungefär hälften av de 3000 tillfrågade sagt att de någon gång agerat aggressivt när de kört bil. Motsvarande siffra för Kanada ligger på ca 80 %.

Hittills har sådant beteende uppstått mellan människor. Frågan är om det kommer uppstå på samma sätt när vissa bilar är automatiserade? Kommer frustrationen som vissa förare känner att försvinna när de inser att det är en maskin och inte en annan person som irriterar dem, eller blir det bara värre?

Källor

[1] Roberts, J., The Conversation. What happens when a self-driving car meets a road rage driver? 2015-02-16. Länk