Teknikföretag borde samarbeta med fordonstillverkare

The Economist har nyligen publicerat en artikel som handlar om den pågående utvecklingen inom fordonsindustrin [1].

Det är många aktörer som på ett eller annat sätt tävlar om att utveckla och introducera automatiserade fordon på marknaden. Teknikföretag som Google, Apple och Sony har vissa fördelar jämfört med traditionella fordonstillverkare, i alla fall vad det gäller mjukvaruutveckling och utvärdering. Men dessa företag har ingen tillverkningsvana eller kunskap som behövs för att marknadsföra, distribuera och erbjuda eftermarknadstjänster för fordon.

Med tanke på detta är teknikföretagen chanslösa. De borde istället samarbeta med traditionella fordonstillverkare och fokusera på att utveckla intelligensen i självkörande fordon samt reducera batterikostnaden för elfordon.

Källor

[1] The Economist. Upsetting the Apple car. 2015-02-21. Länk