Fords system för fjärrstyrning av bilar

Ford har börjat utveckla ett system baserat på vanlig 4G LTE-kommunikation och andra kommersiella enheter som ska möjliggöra styrning av bilar på distans [1].

Tanken är att systemet ska användas på parkeringar och liknande miljöer. Bilar som är utrustade med system för autonom parkering kommer kunna klara av de flesta situationer som kan uppstå på en parkering. Men ibland finns det risk att dessa bilar kör fast av en eller annan anledning, och då kan det vara bra om man med hjälp av fjärrstyrning kan hjälpa bilen att komma tillrätta. Detta anses vara speciellt användbart för hyrbilsföretag som behöver förflytta bilar på stora parkeringsplatser.

Här kan ni se hur det hela är tänkt att fungera och vad Ford har för ambitioner med fjärrstyrning.

Källor

[1] Davies, A. Wired. Ford’s Working on a Remote Control for Your Car. 2015-01-26. Länk