UK riktlinjer för AD & ADAS marknadsföring

Storbritanniens branschförening för motorfordon Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) har publicerat riktlinjer för marknadsföring av automatiserade fordon [1].

Riktlinjerna har tagits fram i samarbete med industri av en grupp inom Storbritanniens Centre for Connected and Autonomous Vehicles som i sin tur bl.a. är del av Storbritanniens transportdepartement. Målet med riktlinjerna är att konsumenter hädanefter får tydlig information om automatiserade körfunktioner som finns i fordon på marknaden.

Det finns en punktlista med riktlinjerna i källan.

Källa

[1] SMMT. SMMT publishes guiding principles for marketing automated vehicles. 2021-11-22 Länk