ASAM standardiserar dataannotering

Standardiseringsföreningen Association for Standardization of Automation and Measuring Systems (ASAM) har publicerat en standard för dataannotering av sensordata till automatiserade fordon [1].

Aktörer som utvecklar teknologi för automatiserade fordon samlar in data ifrån sensorer som sedan används för att träna mjukvaran på b.la objektigenkänning, och sådan här data delas till viss del av olika aktörer. Utmaningen är att aktörer använder sina egna sätt att annotera data, men med hjälp av en standard kan man därmed underlätta delning av sådan data.

Källa

[1] Butcher, L., Autonomous Vehicles International. ASAM establishes open data labeling standard. 2021-11-22 Länk