TuSimple levererar post

United States Postal Service (USPS) och startupföretaget TuSimple har inlett ett pilotprojekt som går ut på att testa självkörande lastbilar för transport av post i två veckor [1]. 

Lastbilarna kommer att genomföra fem rundresor mellan USPS distributionscentra i Phoenix och Dallas (dvs. genom Arizona, New Mexiko och Texas). USPS kommer att använda piloten för att bedöma faktorer som bränslekostnadsbesparing, driftsäkerhet och utnyttjandegraden av flottan.

Det handlar om semitrailerbilar. Varje lastbil kommer att ha en säkerhetsingenjör ombord för att övervaka fordonsprestanda och för att säkerställa den allmänna säkerheten.

Källor

[1] Kucinski, W., SAE. USPS tests autonomous semi-trailers for long-haul mail logistics. 2019-05-23 Länk