Större testområde i Peking

Peking kommer att utöka området för testning av automatiserade och uppkopplade fordon i Haidian District [1]. Planen är att området ska omfatta ca 100 kvadratkilometer och där tillåta testning av nya teknologier för pendling, logistik och leverans samt vägrengöring. 

Detta görs som en del av distriktets handlingsplan vars mål är att stimulera utvecklingen och innovationen av smarta mobilitetslösningar.

Källor

[1] Xinhua. Beijing expands testing area for self-driving vehicles. 2019-05-20 Länk