Tesla har samlat in stora mängder data

Under EmTech Digital konferensen som hölls i San Francisco i slutet av förra veckan avslöjade Sterling Anderson från Tesla att deras förare har hittills kört över 160 miljoner km med Autopilot påslagen [1]. Totalt sett finns det ca 70 000 Tesla-fordon med Autopilot ute i trafiken, vilket gör det möjligt att logga över 4 miljoner km per dag.

Givet att Tesla börjat logga data först under 2015, innebär det här att företaget hunnit samla in stora mängder data under relativt kort tid. Google påbörjade sin datainsamling långt innan Tesla och har hittills runt 2.4 miljoner körda km bakom sig.

Insamlad data är till stor hjälp för vidareutveckling av systemet.

Egen kommentar

Att Tesla loggar allt i minsta detalj har också framkommit under de senaste månaderna i samband med diskussioner kring problem med funktionerna Autopilot och Summon. I den här artikeln kan ni exempelvis läsa om hur företaget använde sparad data från dessa system för att bedöma om systemen eller deras användare misskött sig.

Källor

[1] Statt, N., The Verge. Tesla customers have driven 100 million miles with Autopilot active. 2016-05-24 Länk