Riktlinjer för testning klara i Japan

I början av april skrev vi om att den japanska polismyndigheten (National Police Agency, NPA) publicerat ett utkast till riktlinjer gällande testning av automatiserade fordon på allmänna vägar. Nu har myndigheten reviderat dokumentet och publicerat en slutversion [1].

Det kvarstår: helt självkörande fordon utan någon förare bakom ratten får inte testas på allmänna vägar. I alla tester bör fordonen ha en förare.

Något annat som konstateras är att alla automatiserade fordon ska vara utrustade med en datainspelningsenhet, motsvarande svartlådor i flygplan, som ska användas i fall av en olycka för att identifiera orsaker bakom den.

Polismyndigheten kommer också tillsätta en expertgrupp under sommaren för att utreda om lagstiftningsreformer behövs. De ska bland annat diskutera ansvars- och datasäkerhetsfrågor samt om körkortsutbildning behöver anpassas.

Egen kommentar

I artikeln som vi refererar till ovan nämns det att Japan utvecklat en skala för klassificering av  automationsgrad. Enligt den rör det sig om en fyrgradig skala. Jag har inte kunnat hitta mer information om det hela.

Källor

[1] Japan Times. Fully automated vehicles excluded from tests on Japan’s public roads. 2016-05-26 Länk