Etikettarkiv: CNATCA

En korridor för självkörande lastbilar från Mexiko till Manitoba?

Central North American Trade Corridor Association (CNATCA) har vid tidigare tillfällen redovisat sina planer för en korridor för självkörande lastbilar från Mexiko till Manitoba i Kanada. Nu kommer organisationen att dra igång en studie med målet att undersöka möjligheterna att skapa en sådan korridor längs med Route 83 [1].

Ett av motiven är att automation kommer att eliminera säkerhetsproblem orsakade av förare. Effektivitet är en annan viktig faktor.

Källor

[1] Clancy, C., The Canadian Press. Driverless truck corridor from Mexico to Manitoba proposed. 2015-05-25 Länk

En korridor för autonoma fordon från Kanada till stater söder om Mexiko

Central North American Trade Corridor Association (CNATCA) vill skapa en väg för självkörande fordon från Kanada, genom Norra Dakota och ner till staterna söder om Mexiko [1]. Detta eftersom det råder brist på vägar för transporter av gods genom den mellersta delen av USA. Alla stora vägar och järnvägar sträcker sig mellan den östra och västra delen av landet.

CNATCA har initierat diskussioner för att utveckla lagstiftningen för förarlösa vägfordon eller drönare för godstransporter. Förhoppningen är att korridoren (eller i alla fall en del av den) ska kunna testas om ca 5 år för att utvärdera teknologin.

Mer info om CNATCA hittas här.

Egen kommentar

Det här initiativet påminner lite grann om konvojkörning (platooning) som bl.a. studerats här i Sverige. Projektet iFleet är ett exempel på ett nationellt initiativ där Scania tillsammans med andra organisationer forskat kring självkörande lastbilskonvojer för godstransporter mellan Södertälje och Helsingborg [2]. I det här fallet kördes den första lastbilen i kolonnen av en förare, medan resten av lastbilarna kördes autonomt. SARTRE är ett annat exempel på samma eller liknande koncept.

Det är oklart för mig om CNATCA är ute efter en liknande lösning eller om de ser framför sig att alla lastbilar som använder sig av korridoren är helt autonoma.

Källor

[1] Holdman, J. The Bismarch Tribune. Group wants to build corridor for unmanned vehicles. 2014-03-17. Länk

[2] Scania. Scania lines up for platooning trials. 2012-04-04. Länk