En korridor för självkörande lastbilar från Mexiko till Manitoba?

Central North American Trade Corridor Association (CNATCA) har vid tidigare tillfällen redovisat sina planer för en korridor för självkörande lastbilar från Mexiko till Manitoba i Kanada. Nu kommer organisationen att dra igång en studie med målet att undersöka möjligheterna att skapa en sådan korridor längs med Route 83 [1].

Ett av motiven är att automation kommer att eliminera säkerhetsproblem orsakade av förare. Effektivitet är en annan viktig faktor.

Källor

[1] Clancy, C., The Canadian Press. Driverless truck corridor from Mexico to Manitoba proposed. 2015-05-25 Länk