Nya trafikstockningar

Reuters skriver om en ny studie som utförts av Machine Research och som tyder på att uppkopplade fordon kan komma att skapa nya trafikstockningar [1]. I det här fallet handlar det inte om de trafikstockningar vi är vana vid utan om trafikstockningar i de trådlösa nätverken.

Machine-to-machine (M2M)-kopplingar förväntas stiga tiofaldigt under de kommande tio åren, från 250 miljoner till 2,3 miljarder. Det är framförallt uppkopplade bilar som kommer att bidra till detta. Problemet kommer att vara extra stort i rusningstrafik när både bilar och folk börjar använda applikationer som kräver stor kapacitet.

Källor

[1] Auchard, E. Reuters. Not so fast: connected cars could cause data traffic jams. 2015-05-21 Länk