Etikettarkiv: CCAV

V2X pilot i Storbritannien

Vodafone, Nokia, Chordant, Centre for Connected and Automated Vehicles (CCAV) och Midlands Future Mobility (MFM) har tillsammans utvecklat en molnbaserad plattform för mobilitet som de nu börjat testa i West Midlands-regionen i Storbritannien [1]. 

Det handlar om en öppen plattform som beskrivs som landets första cellulära ”fordon-till-allt” (V2X) system. Den möjliggör att väginformation så som uppdateringar om körfältsavstängningar, hastighetsbegränsningar och trafikincidenter kan visas i real tid i användarens telefon. Tanken är att sådan information i framtiden också ska kunna visas i fordonet. Plattformen använder sig av 4G och 5G cellulär kommunikation och är uppbyggd på så sätt att den tar platsinformation från användarens telefon och aggregerar den med information från andra källor för att skapa en helhetsvy över situationen som sedan distribueras till relevanta trafikanter.

Egen kommentar

För att relatera detta till liknande aktiviteter på hemmaplan kan vi referera till Drive Sweden Innovation Cloud som använts i flera projekt för att demonstrera liknande funktioner och tjänster. 

Källor

[1] Vodafone. Trial of the UK’s first mobile ‘vehicle-to-everything’ road safety system goes live. 2021-06-04 Länk

Ny testbädd i Storbritannien

Fordonstest- och valideringsleverantören Millbrook och forskningscentret Remote Applications for Challenging Environments (RACE) kommer i samarbete att utveckla en kontrollerad men realistisk testbädd [1]. Testbädden kommer bland annat att omfatta stadsmiljöer för testning och utveckling av uppkopplade och automatiserade fordon. Den kommer att omfatta två områden: den befintliga testanläggningen Millbrook Proving Ground (ca 70 km) och det slutna vägnätet (ca 10 km) inom Culham Science Centre som RACE disponerar över. Den sistnämnda kommer framförallt att användas för studier kring mänskliga aspekter och diverse mobilitetstjänster. Detta eftersom det blir möjligt att utföra tester i ett naturalistisk men ändå kontrollerat miljö med folk som arbetar inom området.

Projektet samfinansieras av Center for Connected and Autonomous Vehicles (CCAV) genom Meridian, som en del av ”Connected and Autonomous Vehicles Test Beds” -tävlingen.

Egen kommentar

Sådana här testbäddar är av stort värde för utveckling av automatiserade och uppkopplade fordon. Att kunna naturalistiska tester med (nästan) riktiga användare istället för kontrollerade experiment ger mycket bättre uppfattning om verkliga utmaningar. Det snabbar också på processen eftersom testningen kan utföras innan regelverket är på plats.

Källor

[1] Millbrook. Green Light to Launch of UK’s Controlled Urban Test Bed for Connected and Autonomous Vehicles. 2017-10-19 Länk