Stor spridning är ett stort problem

Nature har samtalat med några ledande ingenjörer inom fordonsautomation, däribland Sebastian Thrun, en av grundarna av Googles omtalade bilprojekt [1].

Thrun påpekar att navigering och avancerade vägkartor visserligen är en utmaning för automatiserade fordon men att hantering av sällsynta händelser är en ännu större utmaning. Det enda sättet att hantera sådana händelser är att spela in dem när de uppstår, utforma lösningar med hjälp av maskininlärningsalgoritmer, och sedan testa dessa lösningar i simulatorer och ännu mer körning.

Källor

[1] Waldorp, M., Nature. Autonomous vehicles: No drivers required. 2015-02-04. Länk