Dela självkörande bil inom familjen

Transportation Research Institute vid University of Michigan, UMTRI, har gjort en studie av potentialen i att dela självkörande bilar inom familjer [1].

Normalt ser man nytta med att självkörande bilar kan ge personlig mobilitet åt dem som idag av olika skäl inte har det. Men om detta skulle uppfyllas så skulle antalet fordon och trafikvolymerna kanske öka.

Samtidigt öppnas en möjlighet för att ha en familje-intern bilpool, speciellt för de familjer där inte alla pendlar. UMTRIs studie har tittat på amerikanska familjer och hittat att mobilitetsbehoven inte överlappar utan en bil skulle kunna göra en person till jobbet på morgonen, köra själv tillbaka till hemmet och där ta en annan till något ärende och tillbaka för att sedan åka och hämta den första på jobbet igen.

Det skulle då kunna minska behovet av bilar i ett genomsnittligt amerikanskt hushåll från 2,1 till 1,2 och samtidigt öka utnyttjandegraden av medelbilen med 75 %.

Egen kommentar

Studien är kanske inte så giltig på andra marknader som till exempel Europa där ofta båda vuxna i en familj arbetar och man kanske inte har två bilar. Men den visar ändå på möjligheterna med att dela bilar och att det kanske kan göras i mindre grupper än öppna bilpooler.

Källor

[1] Schoetttle, B., Sivak, M.: Potential Impact of Self-Driving Vehicles on Househould Vehicle Demand and Usage, Report No. UMTRI-2015-3, February 2015.