Artificiell intelligens och automatiserade fordon

I samband med The 29th Conference of the Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) gjorde National Science Foundation en intervju med Shlomo Zilberstein, en forskare inom artificiell intelligens (AI) vid University of Massachusetts Amherst [1].

Zilberstein konstaterar att AI har varit under utveckling i flera decennier men det är först under de senaste åren som tekniken mognat och börjat tillämpas i praktiken. Han ser stora möjligheter gällande tillämpning av AI för automatiserad körning. Han påpekar dock att robusta helt självkörande bilar kommer att dröja. Människor är oförutsägbara vilket ställer stora krav på teknologin. Dessutom lagstiftningen som väcker nya etiska problem, något som tar många år att reda ut.

Zilberstein och hans kollegor har utvecklat en ny AI-algoritm som möjliggör för delvis automatiserade system att göra sekventiella beslut i situationer som involverar flera mål, som till exempel balansera säkerhet och snabbhet. De utvärderade algoritmen i ett trafikscenario där beslutet för kontrollöverlämning från en delvis automatiserad bil till dess förare baseras på förarens trötthetsnivå. Utvärderingen visade att den nya algoritmen kunde välja vägar som är lämpliga för autonom körning när föraren var för trött för att ta över manövreringskontrollen från bilen.

Källor

[1] National Science Foundation. Programming safety into self-driving cars. 2015-02-02 Länk