Självkörande och självtutande

I Googles senaste månadsrapport om självkörande bilar framgår det att deras självkörande bilar nu kan tuta vid behov [1]. Algoritmen är i grund och botten designad att återspegla en artig och hänsynsfull förare och kommer att använda signalhornet bara när det gör körningen säkrare.

Ljudsignalen består av två unika signaler: en snabb dubbelstöt för att påkalla andra förares uppmärksamhet, samt en längre och starkare signal för säkerhetskritiska situationer.

För att säkerställa att ljudsignalen inte stör andra i bilens omgivning har Google först testat den inuti bilen. Nu har utvecklingen kommit så pass långt att företaget valt att påbörja tester med ett riktigt signalhorn.

Utöver detta har Google också lagt till ljud så att deras eldrivna bilar härmar ljudegenskaperna hos motordrivna bilar. Till exempel så spelas olika ljudsignaler upp beroende på om bilen accelererar eller varvar ner, för att betona bilens närvaro och därmed förbättra samspelet med fotgängare och cyklister. Även här har företaget försökt skapa en egen design: a voice that matches our face, som det står i månadsrapporten.

Egen kommentar

Googles arbete kring ljudsignaler har väckt en hel del uppmärksamhet i media. Vissa anser att det är en positiv egenskap och att det är ett viktigt steg i utvecklingen av automatiserade fordon (se exempelvis [2]). Automatiserade fordon behöver lära sig att köra bland människor och samspela med dem på ett intuitivt sätt. Det handlar inte bara om att lära sig att följa trafikregler utan också om att lära sig när det är acceptabelt att tänja på reglerna eller att ignorera dem. De behöver helt enkelt bete sig likt mänskliga förare. Just signalhornet används ofta som en del av socialt samspel, som exempelvis att säga hej till bekanta, och det är viktigt att automatiserade fordon kan behärska sådant.

Negativa reflektioner berör oftast buller som signalhorn och motorljud orsakar: Silence isn’t a bug of electric cars, it’s a feature, and the only reason we accept car noise is because we’re so accustomed to it [3].

Källor

[1] Google Self-Driving Car Project, Monthly Report. 2016-05 Länk

[2] Reilly, M., MIT Technology Review. Outta My Way! How Will We Translate Google’s Self-Driving Honks? 2016-06-03 Länk

[3] Sorrel, C., Fast Co-exist. A Bad Sign For The Future Of Streets: Self-Driving Cars, Now With Honking. 2016-06-06 Länk