Så kan förarlösa bilar förändra våra liv

Kolumnisten Rutt Bridges skriver i en artikel i Denver Post [1] om hur framtida förarlösa bilar kan förändra våra liv – eller åtminstone amerikaners liv. Han bygger detta på att de flesta förarlösa bilar kommer att vara delade, dvs. inte ägda av privatpersoner, och dessutom sannolikt elektriska av ekonomiska men också miljömässiga skäl.

Han listar följande fördelar med den nya teknologin:

  • Förarlösa bilar kommer att vara betydligt säkrare än dagens bilar och kan i USA spara 30 000 omkomna och 250 000 skadade om året.
  • Ungdomar behöver inte skaffa körkort – vilket hälften av dagens amerikanska tonåringar ändå inte gör numera. Det innebär också att föräldrarna inte behöver teckna dyra försäkringar för dem.
  • Även äldre och handikappade som av fysiska skäl inte längre kan köra bil, kan fortfarande vara mobila och mindre beroende av sina (vuxna) barn. De kan därmed också bo kvar hemma längre.
  • Det blir tillåtet att SMSa, använda telefon, dator och surfplattor under körning vilket då gör det möjligt att använda pendlingstid till att arbeta. En del väljer kanske till och med att prata med varandra!
  • Man behöver inte fundera över att hitta parkering eller gå i dåligt väder till och från bilen.
  • Förarlösa bilar ger en betydligt bättre mobilitetslösning dörr-till-dörr än kollektivtrafik och till lägre pris.
  • Det kan bli tillåtet att dricka alkohol under körning.

Till nackdelarna hör att bil- och oljeindustrierna tappar försäljning och minska antalet anställda, liksom även försäkringsbolag, advokater m.fl.

Egen kommentar

Delade bilar behöver ju inte vara förarlösa så en del av de listade fördelarna kan komma ändå, med moderna tjänster som friflytande bilpooler och taxi.

Andra av fördelarna förutsätter fullständig autonomitet, dvs. ingen förare som behöver kunna gripa in.

Källor

[1] Bridges: How driverless cars will change our lives, The Denver Post 2015-06-06 Länk