Robotaxi-piloter i Estland

Ett konsortium i Estland bestående av City of Tartu, University of Tartu, Traffest OÜ, AS Bercman Technologies och Modern Mobility OÜ ska pilota en autonom mobilitetstjänst från och med nu i april [1].

Gruppen har kartlagt en vägsträcka på 66 kilometer där deras testfordon, en Lexus RX450h, kommer kunna köra med en säkerhetsförare och en tekniker i hastigheter upp till 50 km/h. I testerna ingår också smart infrastruktur som ska kunna berätta för bilen om andra trafikanters positioner.

Källa

[1] Estonian Research Council. EurekAlert. Self-driving public transport vehicle available in Tartu in April. 2022-04-07 Länk