RoboBee för självkörande fordon?

Några forskare vid University of Florida och University at Buffalo håller på att utveckla RoboBee, en flygande lidar i storleksordning som ett bi [1].

Det finns många möjliga användningsområden för RoboBees, som till exempel pollinering av grödor, räddningstjänst och övervakning. Utöver dessa tror forskarna att det finns goda möjligheter att använda dessa för självkörande fordon. Största fördelarna är storleken och energisnålheten.

Källor

[1] Choi, Q., C., IEEE Spectrum. RoboBee Lidar Useful for Robocars? 2015-12-01 Länk